Kulanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Düzenlenme Tarihi :

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Bildirim”) Muessesemizickisizdir.com İlkeleri’ne dayalı olarak hazırlanmış olup, kullanıcılarla ve Muessesemizickisizdir.com ile etkileşimde bulunan diğer şahıslarla aramızdaki ilişki buna tabidir. Muessesemizickisizdir.com’yı kullanarak ya da Muessesemizickisizdir.com’ya erişerek, bu Bildirimi kabul etmiş sayılırsınız. Muessesemizickisizdir.com kullanıcıları çoğunlukla Gerçek kişiler Muessesemizickisizdir.com üyesi olabilir.

1. Tanımlar

1. “Muessesemizickisizdir.com” ifadesi kapsamında, aşağıda sıralananlar üzerinden sunmakta olduğumuz özellik ve hizmetler yer alır: (a)www.muessesemizickisizdir.com internet sitesi ve Muessesemizickisizdir.com markası ya da ortaklığı kapsamındaki diğer tüm internet siteleri (alt etki alanları, uluslararası sürümler, gereçler ve mobil sürümler dahil); (b) Platformumuz; ve (c) şu anda mevcut olan ya da gelecekte geliştirilecek diğer ortamlar, yazılımlar (araç çubuğu gibi), cihazlar ya da ağlar..

2. “Üye” Muessesemizickisizdir.com’ya erişim sağlayan herkes..

3. “Platform” ifadesi kapsamında, uygulama geliştiricileri ve internet sitesi operatörleri gibi kişilerin Muessesemizickisizdir.com’tan veri almalarına veya bize veri temin etmelerine olanak sağlayan bazı uygulama programlama arabirimleri ve hizmetler yer almaktadır.

4. “Bilgiler” ifadesi kapsamında, yaptığınız işlemler dahil sizinle ilgili gerçekler ve diğer bilgiler yer alır.

5. “İçerik” ifadesi kapsamında, Muessesemizickisizdir.com üzerinden paylaştığınız ancak “bilgiler” kapsamına girmeyecek her şey yer alır.

6. “Veriler” ifadesi kapsamında, üçüncü şahısların Platform aracılığıyla Muessesemizickisizdir.com’tan alabileceği ya da Muessesemizickisizdir.com’ya temin edebileceği içerikler ve bilgiler yer alır.

7. “Yazı” ifadesi kapsamında, Muessesemizickisizdir.com üzerinden yayınladığınız ya da farklı yollarla bize sunduğunuz (örneğin bir uygulama kanalıyla) yazı veya mesajlar yer alır.

8. “Kullanım” ifadesi kapsamında, söz konusu içerik, bilgi veya verilerin kullanımı, kopyalanması, sergilenmesi, görüntülenmesi, dağıtılması, değiştirilmesi, çevirisinin yapılması ya da bunları temel alarak ürün ve hizmet alımı oluşturulması yer alır.

9. “Kayıtlı aktif kullanıcı” ifadesi kapsamında, son 30 gün içerisinde Muessesemizickisizdir.com’a en az bir defa giriş yapmış kullanıcılar yer alır.

10. “Uygulama” ifadesi kapsamında, Platformu kullanan ya da Platforma erişim sağlayan herhangi bir uygulama veya internet sitesi ve bizden veri alan ya da almış olan diğer her şey yer alır. Artık Platforma erişmiyorsanız ancak bizden tüm verileri silmediyseniz, verileri silene dek uygulama koşulları geçerli olacaktır.

2. Gizlilik

Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Gizlilik Bildirimini, Muessesemizickisizdir.com kullanarak başkalarıyla nasıl paylaşımda bulunabileceğiniz ve size ait bilgileri ve içerikleri nasıl topladığımız ve kullanabileceğimiz hakkında önemli açıklamalar yapmak için tasarladık. Gizlilik İlkesi’ni okumanızı ve daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak şekilde kullanmanızı tavsiye ederiz. Muessesemizickisizdir.com’yı kullanarak ya da Muessesemizickisizdir.com’ya erişerek Gizlilik Bildirimi kabul etmiş sayılırsınız.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

3. Temel Hak ve Yükümlülükler

• Üye, http://www.muessesemizickisizdir.com.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.muessesemizickisizdir.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

• Üye http://www.muessesemizickisizdir.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

• Üye, http://www.muessesemizickisizdir.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

• www.muessesemizickisizdir.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://www.muessesemizickisizdir.com.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.muessesemizickisizdir.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

• işbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.muessesemizickisizdir.com’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.muessesemizickisizdir.com’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

• www.muessesemizickisizdir.com’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.muessesemizickisizdir.com’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

• http://www.muessesemizickisizdir.com internet sitesi yazılım ve tasarımı www.muessesemizickisizdir.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

• www.muessesemizickisizdir.com tarafından http://www.muessesemizickisizdir.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

• www.muessesemizickisizdir.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. www.muessesemizickisizdir.com üyenin http://www.muessesemizickisizdir.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

• www.muessesemizickisizdir.com.com.tr’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.muessesemizickisizdir.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.muessesemizickisizdir.com’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.muessesemizickisizdir.com ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.muessesemizickisizdir.com ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece www.muessesemizickisizdir.com ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.muessesemizickisizdir.com ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.muessesemizickisizdir.com’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

• www.muessesemizickisizdir.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Güvenlik

Muessesemizickisizdir.com’un güvenli kalmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız, ancak bunu yine de garanti edemeyiz. Güveni sağlamak için sizin yardımınıza ihtiyaç duymaktayız. Bu yardım kapsamında aşağıdaki taahhütleri sunmanız beklenmektedir:

1. Muessesemizickisizdir.com’ta izin verilmeyen ticari iletişimler (spam gibi) göndermeyecek veya farklı bir şekilde paylaşmayacaksınız.

2. İznimiz olmaksızın, otomatik araçlar (adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar) kullanarak diğer kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplamayacak ya da Muessesemizickisizdir.com’a erişmeyeceksiniz.

3. Muessesemizickisizdir.com’ta saadet zinciri gibi, yasalara uygun olmayan çok katlı pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacaksınız.

4. Virüs ya da başka kötü niyetli kodlar yüklemeyeceksiniz.

5. Başka birisine ait giriş bilgilerini istemeyecek veya başka birisinin hesabına erişmeyeceksiniz.

6. Herhangi bir diğer kullanıcıyı rahatsız, tehdit ya da taciz etmeyeceksiniz.

7. Şu tür içerikler yayınlayamayacaksınız: Nefret dolu, tehditkar veya pornografik olan ya da çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren.

8. Yaşa bağlı ilgili kısıtlamalara uymadan, alkol ya da yetişkinlere yönelik içerikler barındıran (reklamlar dahil) herhangi bir üçüncü şahıs uygulaması geliştirmeyecek veya çalıştırmayacaksınız.

9. Muessesemizickisizdir.com’u yasadışı, yanlış yönlendirici, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaksınız.

10. Muessesemizickisizdir.com’un düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak ya da yavaşlatacak (hizmet engelleme saldırısı [DoS] gibi) hiçbir şey yapmayacaksınız.

11. İşbu üyelik sözleşmesinin ihlal edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye ya da destek sağlamayacaksınız.

5. Kayıt ve Hesap Güvenliği

Muessesemizickisizdir.com kullanıcıları gerçek şirket adlarını ve bilgilerini vermektedir ve bunun böyle kalmasını sağlamak için yardımınıza ihtiyaç duymaktayız. Üye, www.muessesemizickisizdir.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.muessesemizickisizdir.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.muessesemizickisizdir.com’nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Kayıt süreci ve hesap güvenliğinizin muhafaza edilmesine ilişkin tarafımıza verdiğiniz taahhütlerden bazıları şunlardır:

1. Muessesemizickisizdir.com da yanlış kişisel bilgiler vermeyecek veya kendinizden başka birisi için kişinin iznini almadan hesap oluşturmayacaksınız.

2. Birden fazla kişisel profil oluşturmayacaksınız.

3. Hesabınızı kapatırsak, iznimiz olmaksızın başka bir hesap oluşturmayacaksınız.

4. 18 yaşından küçükseniz Muessesemizickisizdir.com’yı kullanmayacaksınız.

5. Suçu kanıtlanmış bir cinsel suçluysanız Muessesemizickisizdir.com’yı kullanmayacaksınız.

6. İletişim bilgilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayacaksınız.

7. Şifrenizi paylaşamayacak (ya da geliştirici olmanız durumunda gizli anahtarınızı), başkalarının hesabınıza erişmesine izin vermeyecek veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir şey yapmayacaksınız.

8. Öncesinde bizden yazılı izin almadan, hesabınızı (yönettiğiniz herhangi bir sayfa veya uygulama da dahil) başka birisine devretmeyeceksiniz.

9. Hesabınız için bir kullanıcı adı seçerseniz, uygun gördüğümüz takdirde bu kullanıcı adını kaldırma veya geri alma hakkını saklı tutarız (bir ticari marka sahibinin, bir kullanıcıya ait gerçek ad ile yakından ilişkili olmayan bir kullanıcı adı hakkında şikayette bulunması gibi).

10. Şirketiniz adına yetkili olarak başvuru yapacaksınız, İmza sirkülerinde yetkili görünen herkese tarafımıza ulaşmak amacıyla kullandığınız kullanıcı adı ve şifreleri vereceğimizi bilmenizi isteriz.

6. Diğer Şahısların Haklarını Koruma

Diğer şahısların veya tüzel kişiliklerin haklarına saygı duymaktayız ve sizden de aynısını beklemekteyiz.

1. Muessesemizickisizdir.com üzerinde başkalarına ait hakları ya da yasaları ihlal eden herhangi bir içerik paylaşmayacak veya bu tür bir eylemde bulunmayacaksınız.

2. Bu Bildirim’i ihlal ettiğini düşünürsek, Muessesemizickisizdir.com da paylaştığınız herhangi bir içeriği ya da bilgiyi kaldırabiliriz.

3. Her hangi birinin veya tarafımızın Telif haklarını veya ticari markalarını ya da karışıklığa yol açacak benzer markaları, yazılı izin olmadan kullanmayacaksınız.

7. Düzeltmeler

1. Tarafınıza bir bildirim göndererek (değişikliği Muessesemizickisizdir.com Site Yönetim Sayfası üzerinden yayınlayarak) ve size düşüncelerinizi belirtme fırsatı vererek bu Sözleşme üzerinde değişiklik yapabiliriz. Bu Sözleşmeye ilişkin gelecekte yapılacak değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız, Muessesemizickisizdir.com Site Yönetim Sayfası’nı ziyaret ediniz.

2. Hukuki ve idari hususlarda, yorum yapma fırsatı vermeksizin yalnızca bildirimde bulunarak değişiklik yapabilir veya doğru olmayan beyanı düzeltebiliriz.

8. Fesih

İşbu Sözleşmenin özünü ya da metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da tarafımızı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, Muessesemizickisizdir.com’u size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz. Bu durumu tarafınıza e-posta yoluyla ya da hesabınıza erişim sağlamayı bir sonraki deneyişinizde bildireceğiz. Ayrıca dilediğiniz zaman hesabınızı silebilir ya da uygulamanızı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu tür durumlarda işbu Bildirim feshedilecek, ancak aşağıda sıralanan hükümler geçerliliğini korumaya devam edecektir:

9. İhtilaflar

1. Bu Bildirim ya da münhasıran Muessesemizickisizdir.com ile ilişkili olarak ya da bunlardan kaynaklı olarak meydana gelen herhangi bir dava nedeni ya da ihtilaf (“dava konusu”), Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Merkez Mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir. Hem bu sözleşme, hem de tarafınız ve bizim tarafımız arasında meydana gelebilecek herhangi bir dava konusu, yasa hükümlerinin çakışmasına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabi olacaktır. Bu türde dava konularının çözümlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Merkez Mahkemelerini kişisel yargı yetkisinin bağlayıcı olacağını kabul edersiniz.

2. Muessesemizickisizdir.com üzerinde size ait faaliyetler, içerik ve bilgilerle ilişkili olarak herhangi bir şahsın, tarafımıza size karşı bir dava konusu getirmesi halinde, söz konusu dava konusuyla ilgili oluşabilecek tüm hasar, ziyan ya da herhangi bir harcamaya karşı (makul hukuki ücretler ve giderler dahil) tarafımızı beri kılacak ve tarafımızın bu hasarlara karşı sorumlu tutulmayacağını garanti edeceksiniz.

3. Muessesemizickisizdir.com’u sürekli sorunsuz çalışır durumda, virüssüz ve güvenli tutmaya çalışıyoruz, ancak Muessesemizickisizdir.com’u kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz riskler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Muessesemizickisizdir.com herhangi bir zımni ya da sarih garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır (pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri bu kapsamdadır, ancak kapsam bunlarla sınırlı değildir). Muessesemizickisizdir.com’un güvenli ve güvenli olacağını garanti etmeyiz. Üçüncü şahıslara ait faaliyetler, içerik, bilgi veya verilerden Muessesemizickisizdir.com sorumlu değildir; bizi, direktörlerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı ve aracılarımızı, bilinen veya bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğunuz bir dava konusundan doğan veya bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra edersiniz..

10. Diğer

1. İkamet ettiğiniz veya işinizin bulunduğu asıl yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, bu Bildirim sizinle Muessesemizickisizdir.com arasında bir sözleşmedir. . “Bize,” “bizi,” “biz” ve “bizim” ifadeleri, hangisinin geçerli olduğuna bağlı olarak Muessesemizickisizdir.com veya Muessesemizickisizdir.com anlamına gelmektedir.

2. İşbu Sözleşme, taraflar arasında Muessesemizickisizdir.com ile ilgili anlaşmanın tamamını teşkil etmekte ve bundan önce yapılmış tüm anlaşmaların yerini almaktadır.

3. Bu Sözleşme’ye bağlı herhangi bir kısmın yürütülemez olduğu tespit edilirse, geriye kalan kısım yürürlükte kalacak ve geçerliliğini korumaya devam edecektir.

4. Bu Sözleşme’ye bağlı herhangi bir kısmı yürütme konusunda başarısız olmamız halinde, bu durum bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.

5. Bu Sözleşme’ye üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da feragat, yazılı olarak yapılmalı ve tarafımızca imzalanmalıdır.

6. İşbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini, tarafımızdan izin alınmaksızın başkasına devretmeyeceksiniz.

7. Herhangi bir birleşme, iktisap, varlık satışı ya da yasa veya diğer bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizin tamamı, tarafımızca serbest bir şekilde devredilebilir.

8. İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir husus, yasalarla uyumlu hareket etmemizi engellemeyecektir.

9. İşbu Sözleşme, herhangi bir üçüncü şahsın lehine hak sağlamayacaktır.

10. Muessesemizickisizdir.com’u kullanırken veya Muessesemizickisizdir.com’a erişirken yürürlükteki tüm yasalara uyumlu hareket edeceksiniz.

11. Son Hükümler

İş bu sözleşme elektronik ortamda onaylanmadıkça, Muessesemizickisizdir.com üyeliğiniz aktive edilmeyecektir. Bu sözleşme ve bağlı Muessesemizickisizdir.com kuralları doğrultusunda davranmakla yükümlü olduğunuz bilincindesiniz. Ve bu bilinçle bu sözleşmeyi onaylayarak yasal yükümlülüklere uygun davranacağınız inancındayız.